Svetainės naujienos

(No news has been posted yet)

Available courses

Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose.

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją redaguoti vektorinės ir taškinės grafikos vaizdus, kurti montažus.


Kompiuterinė grafika.pdfKompiuterinė grafika.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius.


Tinklapių kūrimo pagrindai.pdfTinklapių kūrimo pagrindai.pdf

Modulio paskirtis - apibendrinti mokymąsi ir įgytas kompetencijas.


Įvadas į darbo rinką.pdfĮvadas į darbo rinką.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis.


Informacijų sistemos.pdfInformacijų sistemos.pdf

Modulio paskirtis - įgyti informacinių sistemų saugumo priemonių valdymo kompetenciją.

Kibernetinė sauga.pdfKibernetinė sauga.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus.

Tinklų sistemų pagrindai.pdfTinklų sistemų pagrindai.pdf

Modulio paskirtis - įgyti operacinių sistemų derinimo kompetenciją.


Windows ir Linux operacinės sistemos.pdfWindows ir Linux operacinės sistemos.pdf

Modulio paskirtis - įgyti duomenų srauto supratimo, stebėjimo, protokolų ir jungčių atpažinimo kompetenciją.


Tinklų funkcionavimo pagrindai.pdfTinklų funkcionavimo pagrindai.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą.


Duomenų perdavimo tinklai.pdfDuomenų perdavimo tinklai.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams.


Taikomoji programinė įranga.pdfTaikomoji programinė įranga.pdf

Modulio paskirtis - suprasti kompiuterinių tinklų derintojo veiklos ypatumus, stebėti įgyjamų kompetencijų pasireiškimo sritis veiklos pasaulyje.


Įvadas į profesiją.pdfĮvadas į profesiją.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompiuterio techninės įrangos eksploatavimo kompetenciją.Aparatinė kompiuterių įranga.pdfAparatinė kompiuterių įranga.pdf

Mokėti braižyti

A. Baranausko kūrybos santrauka

Egzaminas vyks 2020-05-06 d.  09.00 val. nuotoliniu būdu.

Egzamino vaizdo kambarys: https://us02web.zoom.us/j/88065256462

Prisijungimas išbandymui: 2020-05-05 12 val.

Kursas skirtas mokymuisi nuotoliniu būdu.

Valandų skaičius: 110 val.

Kursų pradžia: 2020-09-01

Kursas skirtas mokymuisi nuotoliniu būdu. 

Kurso dalyviai: ST18 gr. mokiniai

Valandų skaičius: 110 val. 

Mokymosi pradžia: 2020-03-30

Kursas skirtas mokymuisi nuotoliniu būdu.

Kurso dalyviai: ST18 gr., ST19 gr. mokiniai

Valandų skaičius: 110 val.

Mokymosi pradžia: 2020-03-30

Vaizdo pamokos vyksta: 2020-04-05 09val.  https://demo.bigbluebutton.org/gl/vyt-6du-6hp


Išklausęs kursą, mokinys žinos dažymo medžiagas ir mokės atlikti dažymo darbus

Baigę šį dalyką žinosite smulkiai pastatų dalis.

Baigę šį dalyką mokėsite apdailinti įvairius paviršius plytelėmis.

Baigę šį dalyką mokėti betonuoti.

Mokėti mūryti įvairiomis plytų rišimo sistemomis

Moketi dirbti motopjūklu.

Baigę kursą mokiniai atpažins ir mokės spręsti ekonomines problemas.

Bendrasis informacinių technologijų kursas. Papildyti.

mokėti apšiltinti pastatus

Kursas skirtas Kaimo turizmo organizatoriaus specialybės mokiniams (KT19V).

Šiame kurse mokiniai mokės naudotis rinkodaros komplekso elementais: paskaičiuoti kainą, kurti reklamą, parduoti produktą...

Kursas skirtas nuotoliniam mokymui Kaimo turizmo organizatoriaus specialybės  mokiniams.

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą.

Lankytojų ir svečių priėmimo organizavimas.pdfLankytojų ir svečių priėmimo organizavimas.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą.

Elektroninių dokumentų valdymas.pdfElektroninių dokumentų valdymas.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją.

Dokumentų ir korespondencijos tvarkymas ir apskaita.pdfDokumentų ir korespondencijos tvarkymas ir apskaita.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis.

Darbas organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis.pdfDarbas organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis.pdf

Modulio paskirtis - suprasti sekretoriaus veiklos ypatumus, stebėti įgyjamų kompetencijų pasireiškimo sritis veiklos pasaulyje.

Įvadas į sekretoriaus profesiją.pdfĮvadas į sekretoriaus profesiją.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją rengti dokumentus ir bylas saugojimui.

Dokumentų ir bylų parengimas saugojimui.pdfDokumentų ir bylų parengimas saugojimui.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir užsienio kalba.

Dalykinis bendravimas.pdfDalykinis bendravimas.pdf

Modulio paskirtis - apibendrinti mokymąsi ir įgytas kompetencijas.

Baigiamasis modulis.pdfBaigiamasis modulis.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją kurti įstaigos įvaizdį.

Įstaigos įvaizdžio kūrimas.pdfĮstaigos įvaizdžio kūrimas.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją padėti vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę.

Pagalba vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę.pdfPagalba vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją spausdinti dokumentus, taikant greitojo spausdinimo technologiją.

Spausdinimas greitojo spausdinimo technologija.pdfSpausdinimas greitojo spausdinimo technologija.pdf

Modulio paskirtis - įgyti kompetenciją rengti ir įforminti dokumentus.

Dokumentų rengimas ir įforminimas.pdfDokumentų rengimas ir įforminimas.pdf

Supažindinti su buhalterinės apskaitos bendraisiais principais , LR teisės aktais bei apskaitos standartais, padėti pasinaudoti išorinėmis finansavimo priemonėmis.

Supažindinti su  estetikos pagrindais

Teorija ir praktika.

Vadyba, pagrindinės vadybos funkcijos. Personalo vadybos pagrindai.