Profesinės etikos pamokose mokiniai susipažins su elgesio taisyklėmis darbo vietoje.

Šiame kurse mokiniai mokės naudotis rinkodaros komplekso elementais: paskaičiuoti kainą, kurti reklamą, parduoti produktą...